Hankkeet

Zoneatlas Oy on saanut 80860 euroa EU-rahoitusta hankkeelle “Karttapohjaisen osallistamisalustan kehittäminen”
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeessa kehitetään paikkatietopohjainen osallistamisalusta Zoneatlas Engage ja pilotoidaan sitä.