Tekoälyn tuolla puolen – maailman paras kartta

Ihmiset ovat tehneet karttoja toisilleen maailman tappiin, aina mystisestä alusta lähtien. Ihan noin sekä ajallisesti että geologisesti.

Karttojen kehitys on kulkenut kohti parempaa mallia todellisuudesta. Korjaten edellistä, joskus jopa uutta puhtaalta pöydältä luoden, koska vanha malli on todettu kelvottomaksi. Kartat kuvastavat sen hetkisen ihmiskunnan tietämyksen ja osaamisen parasta mallinnusta jostakin kuvatusta kohteesta. Maailman parasta karttaa, kunnes seuraava kartta syrjäyttää sen taas.

Kartat ovat ottaneet suhteettoman suuria harppauksia Ihmiskunnan ymmärryksen ja teknologisten keksintöjen sarastuskohdissa:

  • Meren toiselta puolen löytyy uusi manner
  • Pannukakku todetaan palloksi ja sitä opitaan mittaamaan
  • Lentokoneesta päästään katsomaan maapalloa
  • Karttatuotanto digitalisoituu
  • GPS-paikannus keksitään
  • Maanpinnan laserkeilaus kehitetään

Mikä on seuraava suuri harppaus tai meneillään oleva muutostrendi karttamaailmassa?

Tekoäly ja automaatio ovat nykypäivän megatrendejä ja kirosanoja. Ne mullistavat alaa kuin alaa. Myös karttamaailmaa tekoäly ja automaatio muuttavat kovaa vauhtia. Karttoja voidaan synnyttää koneiden avulla monia eri tietolähteitä käyttäen. Uutta dataa jostakin kohteesta voidaan tuottaa nopeastikin esimerkiksi drone-lennokkeja käyttäen.

Karttamaailma menee vauhdilla suuntaan, jossa dataa on saatavilla lähes rajattomasti, mutta tiedon järkevä hyödyntäminen ja jalostaminen ovat keskiössä. Edelleen kuitenkin tuotamme lopputulosta yleensä aina ihmissilmälle, missä tiedon visualisointi on tärkeää. Sitäkin oleellisempaa on luoda kartta, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla käyttötarkoitustaan. Tekoälyä voi valjastaa työhön, mutta vain me tiedämme millaisen kartan haluamme.

Karttojen historiassa merkillepantavaa on se, että perinteisesti kartat luodaan kaksiulotteiseksi malliksi. Tähän lienee suurimpana syynä se, että perinteisesti kartta ajatellaan olevan esimerkiksi paperille tuotettu malli, jossa on vain kaksi ulottuvuutta.

Sittemmin kartat ovat digitalisoituneet, mikä on luonut pohjan seuraavalle muutokselle. Karttojen merkittävä muutostrendi on nykypäivänä se, että karttojen käyttöliittymäksi on perinteisen paperikartan rinnalle tullut älypuhelimet ja muut laitteet. Tämä mahdollistaa uusien ulottuvuuksien lisäämisen karttoihin. Interaktiivisten karttojen avulla pystymme mahdollistamaan esimerkiksi aika-ulottuvuuden karttoihin, jolloin voimme samalta alueelta näyttää sekä nykytilannetta kuvaavaa mallia, historiatietoa että tulevaisuuden ennusteita. Myös kolmiulotteisuus mahdollistuu älylaitteilla. Älylaitteiden avulla voimme tarkastella maailmaa virtuaalisesti lähes todentuntuisella tavalla.

Interaktiiviset karttapalvelut synnyttävät mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Voimme luoda karttoja, joiden sisältö elää jatkuvasti niin käyttäjien kuin käyttötarkoituksen mukana. Erilaisia tietoja voidaan lisätä ja hyödyntää palveluissa lähes rajattomasti. Karttapalveluilla voimme seurata reaaliajassa liikkuvia asioita ja tarkastella muuttuvaa ympäristöä.

Elämme mielenkiintoista aikaa, maailman paras kartta on syntymässä jälleen.