Kartat kuntamarkkinoinnin keinona

Place branding on ilmiönä vanha ja kunnatkin ovat tehneet sitä jo pitkään. Vanhimpia tähän päivään asti säilyneitä aluebrändejä lienee Jerusalemin maine pyhänä kaupunkina, kun taas Las Vegas on luonut itselleen paljon vauhdikkaamman imagon.

Nykyisin kaikkien ulottuvilla oleva valtava tietomäärä tarkoittaa kuitenkin sitä, että omalla kuntabrändillä erottuminen vaatii uusia ideoita ja jatkuvaa kehittämistä.

Alueen ja sen palveluiden esitteleminen kartalla ei ehkä kuulosta mullistavalta, mutta oikein tehtynä se on arvokas apuväline, joka palvelee sekä kuntaa että asukkaita. Nykyaikainen kartta sopii ulkoasultaan saumattomasti kunnan brändiin ja se mahdollistaa suurienkin tietomäärien esittämisen selkeästi. Ennen kaikkea se on käytettävyydeltään niin hyvä, että asukkaiden lisäksi satunnaiset turistitkin löytävät siitä haluamansa kohteet.

Näistä lähtökodista teimme myös Discover-tuotteen, joka sopii erinomaisesti kuntien käyttöön.

Osallista asukkaat brändäykseen

Karttapalveluista kertoessamme mahdollisuus käyttäjien mukaan ottamiseen nähdään usein tärkeänä ominaisuutena. Käyttäjien kokemuksia on haluttu kuulla esimerkiksi alueen kunnossapito- tai kehitystarpeista tai parhaiten kohteiden esilletuonnissa. Aihetta on tutkittu laajemminkin, ja asukkaiden osallistaminen kuntakuvan ja -markkinoinnin kehittämisessä vaikuttaa yleistyvän myös muualla.

Tämän takia rakensimme karttoihin myös mahdollisuuden ottaa asukkaat ja turistit mukaan keskusteluun. Alueen karttaa tutkiessaan käyttäjät voivat helposti jakaa mielipiteitään ja kokemuksiaan eri kohteista. Suoraan oikeaan sijaintiin liitetty palaute on helposti tulkittavaa tietoa, jota voi hyödyntää apuna päätöksenteossa.

Alueen esittely onnistuu toki vaikka Google Mapsilla, ja Tripadvisor on puolestaan loistava työkalu kohdearvioiden tekemiseen. Interaktiivisen karttapalvelun vahvuus taas on helppous ja monipuolisuus. Sen avulla voi koota tarvittavat tiedot samaan paikkaan, vaikka juuri Tripadvisoristakin. Lopputuloksena on yksi selkeä palvelu, josta käyttäjä löytää kaikki alueen tutkimiseen tarvittavat tiedot – kunnan brändin mukaisella ulkoasulla sekä alueeseen sopivilla toiminnoilla ja mausteilla.