Case Stopoverguide.fi

Välilaskulento, 5 tuntia aikaa. Vaihtoehtoina lentokenttään tutustuminen tai peukaloiden pyörittely. Varmasti lähiseudulta löytyisi muutakin tekemistä, mutta palveluiden etsimiseen yksitellen saa helposti kulutettua koko välilaskuajan. Olisiko tätä odotusaikaa kuitenkin mahdollista hyödyntää vaivattomasti? Tätä ongelmaa me pääsimme ratkaisemaan Vantaan kaupungin kanssa, ja näin syntyi Stopover Guide.

”Yhteistyö Tietotemppujen kanssa on ollut vuorovaikutteista ja hyvää tiimityöskentelyä”
Anu Peltola, Projektipäällikkö

Parempaa saavutettavuutta matkailupalveluihin

Pääkaupunkiseudulla julkisella liikenteellä matkustaminen on pääosin helppoa ja toimivaa. Tästä huolimatta joillekin alueille pääseminen koetaan hankalaksi. Vantaan kaupunki toimii päätoteuttajana Perille Asti -hankkeessa, jonka avulla halutaan helpottaa matkailijoiden, työntekijöiden ja asukkaiden vaivatonta liikkumista, luoda uusia asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia sekä lisätä asiakasvirtoja kohteissa.

Vuoden 2019 alussa Perille Asti -hanke halusi kokeilun avulla ratkaista, kuinka Vantaan alueen matkailupalvelut sekä -aktiviteetit saadaan yleisön tietoisuuteen ja käyttöön helposti. Projekti herätti mielenkiintomme, koska karttapohjaisten palveluiden kehittäminen on ollut meille erityisen mielenkiintoista toimintaa. Esittämämme Stopover Guide -ratkaisu koettiin tarjouskilpailun vaihtoehdoista parhaaksi, ja yhteistyömme Vantaan kaupungin kanssa alkoi.

“Kokeilun toteutus kilpailutettiin ja Tietotemput vastasi tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia parhaiten.”
Anu Peltola, Projektipäällikkö

Muotoilu ja määrittelyt sisältö edellä

Matkailijat ja heidän tarpeensa nostettiin suunnittelun lähtökohdaksi. Aloitimme käyttäjäryhmien kartoittamisella ja palvelupolkujen hahmottelulla. Tärkein tavoitteemme oli tarjota matkailijoille mahdollisuus hyödyntää rajallinen aika mahdollisimman mielekkäästi. Halusimme, että aktiviteetin valitseminen, sen löytäminen ja matkustaminen edestakaisin rajatussa ajassa olisi vaivatonta ja miellyttävää. Näin muodostui koko palvelun pohja, jonka jälkeen jatkokehittäminen oli suoraviivaista.

Stopover Guide perustuu matkailuyritysten palvelutarjonnan esittelyyn, joten suunnittelussa halusimme edetä sisältö edellä. Käyttöliittymä suunniteltiinkin yksinkertaiseksi ja suoraviivaiseksi, jotta matkailuyritysten sisällöt ovat palvelun pääosassa. Stopover Guiden tunnusväriksi valikoitui Aviapolis -lentokenttäalueen imagosta tuttu oranssi, joka toi matkailuyritysten kuvien ohella palveluun elävyyttä.

Suunnitelmista valmiiksi palveluksi

Stopover Guiden toteutuksessa käytettiin Hyperapp-frameworkia WordPress-sisällönhallintajärjestelmä taustalla toimien. Data haetaan palveluun Rest API -rajapinnan avulla ja pääkaupunkiseudun julkiset liikenneyhteydet tuodaan avoimen Digitransit-rajapinnan kautta. Ketterien menetelmien ja jatkuvan testauksen ansiosta palvelu saatiin onnistuneesti kasaan aikataulussa ja ylimääräisiltä takaiskuilta säästyttiin.

Stopover Guidesta muotoutui suoraviivainen ja informatiivinen palvelu, joka esittelee Vantaan alueen palveluita ja aktiviteetteja kulkuyhteyksineen. Palvelulla halutaan erityisesti tukea julkista liikennettä, tuoda Vantaan alueen palveluita paremmin esille sekä helpottaa loppukäyttäjän päätöksentekoa matkailupalveluiden valitsemisen suhteen.

Tutustu palveluun osoitteessa www.stopoverguide.fi

”Toivomme palvelun kokeilukauden aikana saatavan informaation johtavan vantaalaisten yritysten hyödyksi heidän kehittäessään palvelujaan vastaamaan asiakaskunnan tarpeita ja palvelun toteuttajalle lisäinformaatiota palvelun toimivuudelle ja markkinoille pääsyn auttamiseksi.”
Anu Peltola, Projektipäällikkö