Case: Luonnossa liikkuja voi olla sankari Maanmittauslaitoksen Pyykkijahti-pelissä

Suomessa on noin 13 miljoonaa tonttien ja muiden alueiden koot määrittävää rajapyykkiä, joista noin kolmen miljoonan sijainti kartalla ei vastaa niiden todellista paikkaa luonnossa. Suurimmillaan jopa kymmenien metrien erot yksittäisten pyykkien sijainneissa muodostavat ongelman, jota Maanmittauslaitos korjaa yhdessä Zoneatlaksen kanssa karttapohjaisella osallistamisella.

Osa kiinteistörekisterin tiedoista on peräisin jopa 200 vuoden takaa, eikä niiden tarkkuus vastaa enää nykypäivän vaatimuksia. Rajapyykkien kohdalla fyysiset merkit määrittelevät lopulta missä tontti alkaa ja päättyy.

Useiden metrien mittaiset virheet rajoissa voivat aiheuttaa konkreettisia ongelmia muun muassa maanomistajille. Epätarkoista rajamerkinnöistä johtuen pinta-alan mukaan määräytyvät tuet ja verotus voivat mennä väärin, ja virheelliset rajalinjat voivat johtaa virheisiin vaikkapa metsän hakkuissa.

Sähköisten asiointipalveluiden yleistyessä myös tarve digitaalisen aineiston paikkansapitävyydelle on kasvanut. Näistä lähtökohdista syntyi Pyykkijahti-peli, joka kerää joukkoistettua sijaintitietoa rajapyykkien todellisista paikoista.

Zoneatlaksen Teemu pelaa Pyykkijahtia yhdessä Lapu-koiran kanssa.
Zoneatlaksen Teemu ja Lapu-koira pyykkijahdissa. Kuvaaja: Kenneth Gustafsson

Joukkoistaminen tiedonkeruun välineenä

Kolmen miljoonan maastossa sijaitsevan merkin tarkistaminen virkatyönä olisi aikaa vievä ja kallis operaatio. Tavallisten kansalaisten ottaminen mukaan tiedonkeruuseen tarjoaa puolestaan huomattavasti nopeamman ja kustannustehokkaamman tavan aineiston tarkentamiseksi.

Joukkoistuksen välineeksi kehitimme Pyykkijahti-pelin, jonka avulla jokainen ulkoilija voi päivittää epätarkaksi merkityn rajapyykin sijainnin älypuhelimellaan. Päädyimme web-pohjaiseen ratkaisuun, jotta pelin aloittaminen on mahdollisimman helppoa ja se toimii mahdollisimman kattavasti sekä uusilla että vanhemmilla laitteilla.

Pyykkijahti on pelattavissa kaikkialla Suomessa ja kuka tahansa voi aloittaa rajapyykkien sijaintien tarkentamisen eli bongaamisen. Näin esimerkiksi mökkien omistajien on helppo käydä merkitsemässä omien tonttiensa rajat, ja ulkoilijat voivat vierailla reitin varrella olevilla rajapyykeillä.

Joukkoistettu tiedonkeruu on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi heti palvelun julkaisuhetkestä alkaen. Ensimmäisen viiden päivänä aikana Pyykkijahtiin oli rekisteröitynyt yli 500 pelaajaa, ja ahkerin rajapyykkien bongaaja oli ehtinyt keräämään peräti 114 pistettä. Peli on lisäksi kerännyt runsaasti hyvää palautetta. Kiitosta on tullut erityisesti avoimesta ja nykyaikaisesta otteesta koko maan laajuisen haasteen ratkaisemiseen.

Pyykkijahdin toiminta pähkinänkuoressa:

  • Peli avataan älypuhelimen selaimella osoitteessa pyykkijahti.fi
  • Pelaaja näkee kartalla oman sijaintinsa sekä lähellä olevat rajapyykit
  • Rajapyykin viereen saapuessaan pelaaja aloittaa pyykin bongauksen, eli ottaa siitä kuvan ja pitää puhelintaan pyykin yläpuolella sijainnin tarkennuksen ajan
  • Kuva ja sijaintitieto välitetään Maanmittauslaitokselle tarkistusta ja analysointia varten
  • Saman rajapyykin bongaaminen usean eri pelaajan toimesta tarkentaa sijaintitietoa entisestään
  • Ensimmäinen pyykin bongaaja saa kaksi pistettä ja seuraavat bongaajat yhden
  • Joka viikko eniten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa palkinnon